In het project ‘School@Platteland’ gaat een klas van de derde graad basisonderwijs naar een boerderij of andere openluchtlocatie. De kinderen gaan gedurende een langere periode één (halve) dag per week naar die locatie. Ter plaatse helpen de kinderen de enthousiaste gastheer of gastvrouwbij zijn/haar dagelijkse klussen. Aan die werkjes wordt heel wat lesstof uit verschillende vakken gekoppeld, waardoor het leren voor de kinderen zeer concreet wordt.

Werken in de praktijk en concrete leerervaringen vormen dus het uitgangspunt van School@Platteland, dat steunt op de principes van openluchtonderwijs. Openluchtonderwijs is het samengaan van actieve buitenactiviteiten, educatieve elementen en persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Actieve buitenactiviteiten:
De leerlingen voeren echte bedrijfstaken uit, waardoor kinderen hun fysieke grenzen opzoeken en verleggen. Goed voor de gezondheid, maar ook een middel om de band met de natuur aan te halen.

Educatieve elementen:
Elke openluchtlocatie biedt ook een zeer rijke leer- en leefomgeving, die onderzoekend leren stimulerert. Met School@Platteland willen we echter ook het occasionele leren overstijgen, want ook een pak vakinhouden uit wereldoriëntatie, wiskunde en STEM worden aan die rijke leeromgeving gekoppeld.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling:
Ook de ontwikkeling van de persoonlijkheid staat voorop. Denk maar aan aspecten van persoonlijke en sociale ontwikkeling als zelfvertrouwen, samenwerken en doorzettingsvermogen. Al deze verschillende facetten zorgen ervoor dat de buitencontext als een bijzonder rijk en krachtig leermiddel voor opgroeiende kinderen wordt gebruikt.

School@Platteland wil een onderbouwde samenwerking faciliteren tussen scholen en buitenlocaties. School@Platteland biedt daarvoor materiële ondersteuning en een doelgerichte educatieve begeleiding.